V Chaloupkách je oslava, jé, je to je paráda .


Obec Liteň

Liteň
Součást obce: Běleč, Dolní Vlence, Leč
Nadmořská vý?ka: 322 m n. m., Počet obyvatel: 964 (1999)


První zmínka je z roku 1195, kdy se je?tě jmenuje Ljuteň. Nejstar?ím majitelem Litně byl významný rod Buziců. Ve 14. století se tu připomíná farní kostel a dvě tvrze. Majitelé mladotovské tvrze měli manské povinnosti k hradu Karl?tejnu. Později se zde vystřídali Zajícové z Valdeka, Mladotové, Vratislavové z Bubna a jiní. Tvrz se k roku 1570 připomíná ji? jako pustá, během třicetileté války pak byla spolu s obcí pobořena a beze stopy zmizela. Druhá tvrz - valdecká se poprvé objevuje v pramenech v roce 1405. V druhé polovině 16. století ji získali Vladislavové z Mitrovic, v polovině 17. století Bubnové z Litic. Ti pak na místě gotické tvrze vybudovali po roce 1661 barokní zámek. V 18. století jej vlastnili mimo jiné Vladislavové z Mitrovic, kteří jej přestavěli. V padesátých letech 19. století zámek zakoupil Josef Franti?ek Daubek spolu s velkostatkem. Poslední úpravy na zámku provedl v letech 1892 a 1906. Učinil z něj objekt zájmu pra?ských umělců a jiných osobností např. Josefa Mánese, který portrétoval členy jeho rodiny, dále Franti?ka ?ení?ka, Maxmiliána Pirnera, arch. Antonína Wiehla, J. V. Myslbeka. Ti se také podíleli na stavbě a výzdobě rodinné hrobky. Na faře působil v druhé polovině 19. století spisovatel a zdej?í farář Václav Bene? Třebízský a svá dětská léta tu strávil i básník Svatopluk Čech. Roku 1838 získala Liteň statut městyse a zároveň obdr?ela znak. Po roce 1989 nalezla v Litni svůj odpočinek světoznámá operní pěvkyně, Jarmila Novotná, man?elka jednoho z posledních majitelů liteňského panství Jiřího Daubka, jemu? byl velkostatek v roce 1948 zkonfiskován. V roce 1680 nalezli na liteňském panství útoči?tě mnozí ?idé, kteří zde vytvořili poměrně rozsáhlou komunitu, vystavěli si synagogu (na místě dne?ní po?ární zbrojnice) a ?idovský hřbitov.


Místní část Vlence se nacházejí asi 1 km severně od Litně. Stála zde tvrz, která se poprvé připomíná v roce 1381. Bylo zde slu?ebné manství ke Karl?tejnu. Od 16. století byly osudy vsi Vlence spojené s Litní. Roku 1834 zde Brechlerové z Troskovic na místě původní tvrze vystavěli jednoduchý klasicistní zámek. Po roce 1948 se stal majetkem státního statku. V první polovině devadesátých let 20. století vyhořel a dnes chátrá.


Leč uvádí se ku konci 14. Století jako statek, který Budovcům nále?el. Roku 1570 spojil Leč Adam Budovec z Budova se zbo?ím Liteňským. Před válkou třicetiletou měla být Leč městem. V 17. a 18. Století provozovalo se v Leči ko?elu?ství, odtud jméno "Lederhaus" tamté? přicházející U vsi se nachází rozlehlý rybník Pustý.


Místní část Běleč le?í 2 km východně od Litně. První zmínka pochází ze 14. století, kdy zde bylo manství příslu?né k hradu Karl?tejnu. Později zde vznikl panský dvůr, který byl koncem 18. století zru?en. Poblí? obce je pískovna a bývalé diabasové lomy, kde se lámal stavební kámen. Nad obcí je vrch Vo?kov (369 m n. m.), na jeho? vrcholu sídlí recepce karl?tejnského golfového hři?tě. Roku 1850 se Běleč osamostatnila a teprve roku 1964 byla sloučena s Litní.


Pamětihodnosti: Zámek je čtyřkřídlý, patrový s mansardovou střechou, naposled přestavován na přelomu století. První poschodí zdobí nástropní malby J. Mánesa. Zámecký park, zalo?ený kolem poloviny 18. století, obsahuje cizokrajné stromy, v něm stojí trojdílný pavilon saly terreny z druhé poloviny 18. stol. V bývalém hospodářském domě barokního stylu u zámku ?il Svatopluk Čech (Čechovna). Původně gotický kostel sv. Petra a Pavla z druhé pol. 13. století byl roku 1631 barokizován a roku 1906 získal novobarokní průčelí a vě?. V parčíku před kostelem se nachází pomník Svatopluka Čecha. Hrobka rodiny Daubků na východním okraji obce je novorenesanční podle návrhu A. Wiehla. ?idovský hřbitov 1 km jihozápadně od Litně v místech Pod Cihelnou pochází z roku 1680. Roku 1892 zde zemřel a byl pohřben profesor Otomar Pravoslav Novák, významný český paleontolog, jediný ?ák slavného Joachima Barranda (hrob poblí? vchodu na hřbitov).


Rodáci: armádní generál Bedřich Homola (1887 - 1943), rodák z Bělče, Čs. legionář, jeden z vůdců vojenské odbojové organizace Obrana národa; popraven nacisty.


Starosta obce: Karel Kliment

 

Josef Kozák,
19.04.2003

 


[ZPĚT ] - [ - Tiskni ] - [ - Pošli emailem ] - [ Přečteno (4538) ] - [ - KOmentar žádný příspěvek]

[ HISTORIE ] [ LEČ ] [ LOKÁLKA ] [ OKOLÍ ] [ SLAVNOSTI ]

OKOLÍ

[ LITEŇ ] [ NESVAČILY ]

Fotografie z archivu

Letní slavnosti Leče 2002

VSTUP DO FOTOGALERIE

Dnes je Úterý 27.07.2021
svátek má Věroslav.

Přečtěte si další články z historie i současnosti...

Císař byl nad?en - Začátkem léta 1901 nav?tívil můj císař Prahu, kde slavnostně...
Divadlo na návsi - Letní Slavnosti Leče oslavily své druhé výročí. Ka?dé léto se...
Pochod ma?oretek - Paní Mullerová o celé události napsala okam?itě své...

Nejčtenější články...

Vítejte v Leči - Pojďme a vydejme se spolu na dlouhou pout'....
Posvěceno jméno tvé - Po tom v?em co zde bylo vypsáno, po celé té...
Domy v Leči (1 - 30) - Historie domu čp.1 Nejstar?í zmínka je o...

Komentare clanku...

Vítejte v Leči Vítejte v Leči Vítejte v Leči Vítejte v Leči NA LETNÍCH SLAVNOSTECH TANČILY LABUTĚ

Nejhezci fotografie...

Oslavy 100 let místní trati

Copyright © 2005,
Všechna práva vyhrazena