Pivo teče také léčí, podívej se léto v Leči.


Císař byl nad?en

Císař byl nad?en... ze vzpomínek Ev?ena Kettrle, komorníka císaře Franti?ka Josefa I

Začátkem léta 1901 nav?tívil můj císař Prahu, kde slavnostně otevřel most císaře Ferdinanda a při té příle?itosti slíbil představitelům obcí v Podbrdsku, ?e se koncem léta zúčastní slavnostního otevření jejich trati Zadní Třebaň Lochovice. Proto?e se v?ak obával řečí od Maďarů, byla tato cesta naprosto tajnou a ani v novinách se o ní nesměla objevit sebemen?í zmínka. Císař, známý svou pracovitostí a dochvilností, nastoupil do vlaku přesně v 7.45 na zastávce v Karl?tejně. Doprovázel jsem ho já a osobní tajemnice i překladatelka, hraběnka von Kirov. Generálním ?tábem nám byl přidělen infanterista. Vzhledem k ji? zmíněnému utajení, netu?il ?táb komu ochranu přiděluje a poslal natvrdlého, leč dobrosrdečného pitomce jménem Josef ?vejk, kterého je?tě ke v?emu chytlo revma a belhal se kolem nás o berlích. V?ichni jsme se připravili na uvítání v Zadní Třebani, kam měl vlak dorazit úderem 8 hodiny ranní. Kdy? se přiblí?ila půl devátá a vlak stále stál v Karl?tejně, ode?el se ?vejk dotázat pročpak tomu tak je. Dozvěděl se, ?e vlaku chybí průvodčí a velitel vlaku. Císař se začal rozhodovat, zda nemá jít ?ty chlapy? přetáhnout ?avlí, ale pak usoudil, ?e by tím cesta ztratila svůj tajný charakter. V?echno v?ak dobře dopadlo a chvilku před půl devátou vlak vyrazil k Zadní Třebani. Tam u? nás očekával ?palír nad?ených lidí, v čele s prvním mu?em obce starostou von Schneider, představiteli spolků a korporací, zástupcem církve a nad?enými dětmi vítajícími Jeho Veličenstvo básničkou. Císaře nadchla zejména ří?ská hymna, hraná místními muzikusy a zpívaná pěveckým sborem. Franti?ek Josef I. to ocenil slovy: ?To mě těě?ííí, milí Čé?i.? Pak měl Bürgermeister von Schneider proslov a pozval nás k malému poho?tění. Bohu?el, ani odtud se nám nepodařilo vyjet včas. Ale nakonec jsme přece jen vyjeli. Parní lokomotiva supěla do kopce přes zastávku Běleč a? do stanice Liteň, kde byl císař překvapen mno?stvím lidí očekávajících jeho náv?těvu a obdivujících parní vlak. Neváhal, opět vystoupil mezi poddané a se zájmem sledoval hudební produkci ji? zmíněných muzikusů a tanec místních mládenců a pannen.

Vodníci s peticí
Na dal?í zastávce jsme se nevyhnuli politice. Očekávala nás delegace místních vodníků s peticí za svá staletá práva, je? končila slovy: ?Věz, ?e slavnou tradici, mají z Leče vodníci.? Císař pozval delegaci do vlaku. Jejich dar, starobylou kři??álovou čí?i v barvě čisté zdravé vody, později vystavil ve své pracovně v Schönbrunu na čestné místo. A jelo se dál. Na v?ech zastávkách mávali nad?ení lidé a ve Vosově panovníka čekali zástupci zakládajícího výboru spolku dobrovolných hasičů. Císař jim schválil jejich u?lechtilou my?lenku zalo?it dobrovolný sbor a slíbil uspí?it vyřizování administrativních formalit tak, aby nejpozději v létě LP 1902 byl spolek zalo?en. V Lochovicích dopravila nablýskaná drezína Jeho Veličenstvo před nádra?ní budovu. Vladař poděkoval zúčastněným a jelo se zpět do Zadní Třebaně. Císař byl cestou nad?en, jen to zpo?dění ho zlobilo:
"Jésli za sto let budou táákle zpo?děěěně jéézdit, tak je nový císař u? skůte?ně p?etáhne tou ?avle, mein Gott! Dekujů."

Josef Kozák,
19.04.2003

Další související články:

* Císař a vodníci... * Lokálce vzdal hold i panovník,...
Oslavy 100 let místní trati
Oslavy 100 let místní trati (Autor: ARCHIV)
[ZPĚT ] - [ - Tiskni ] - [ - Pošli emailem ] - [ Přečteno (2623) ] - [ - KOmentar žádný příspěvek]

[ HISTORIE ] [ LEČ ] [ LOKÁLKA ] [ OKOLÍ ] [ SLAVNOSTI ]

LOKÁLKA

[ OSLAVY ] [ STAVBA ]

Fotografie z archivu

Letní slavnosti Leče 2004

VSTUP DO FOTOGALERIE

Dnes je Úterý 27.07.2021
svátek má Věroslav.

Přečtěte si další články z historie i současnosti...

Nohejbal 1999 - Batík Josef Bla?ek Josef Mu?stvo 5 Fürst Josef Sudík...
Císař byl nad?en - Začátkem léta 1901 nav?tívil můj císař Prahu, kde slavnostně...
Divadlo na návsi - Letní Slavnosti Leče oslavily své druhé výročí. Ka?dé léto se...

Nejčtenější články...

Vítejte v Leči - Pojďme a vydejme se spolu na dlouhou pout'....
Posvěceno jméno tvé - Po tom v?em co zde bylo vypsáno, po celé té...
Domy v Leči (1 - 30) - Historie domu čp.1 Nejstar?í zmínka je o...

Komentare clanku...

Vítejte v Leči Vítejte v Leči Vítejte v Leči Vítejte v Leči NA LETNÍCH SLAVNOSTECH TANČILY LABUTĚ

Nejhezci fotografie...

Oslavy 100 let místní trati

Copyright © 2005,
Všechna práva vyhrazena