Pivo teče také léčí, podívej se léto v Leči.


Vítejte v Leči

Pojďme a vydejme se spolu na dlouhou pout'. Projděme po stezkách času do dob nenávratně minulých a pokusme se za pomoci za?loutlých knih archívů, zastrčených farních kronik a věčně ?ivých vzpomínek pamětníků vykreslit co nejvěrněj?í obraz malé vesničky Leče. Nech? opět o?ijí jména lidí dávno zapomenutých, nech? z ?era věků vystoupí staré do?kové domy a zazní klapot kol velkého i malého mlýna, nech? za?umí vody zaniklých a zapomenutých rybníků. A? toto v?echno, co zde bude vypsáno a shromá?děno, přispěje alespoň maličko k povzbuzení hrdosti těch, kdo? se cítí být alespoň trochu "Chalupečáky".

Říká-li se, ?e ka?dý začátek je tě?ký, platí to pro tuto studii dvojnásob. Popsat začátek či snad dokonce vznik vesnice Leče je velmi velmi tě?ké. Pokusím se zde na základě dostupných informací alespoň nastínit jednu z mo?ných variant vzniku a prvních počátků vesnice. Jak jsem řekl : jednu z mo?ných. Proto?e v?echno mohlo být jinak.

Mohlo...... ale nemuselo !

Ve v?ech uvedených kapitolách jsem se pokusil nastínit historii jednotlivých domů v Leči a jejich obyvatel. A nejen jich. Nejsem historik a měl jsem k dispozici jen těch několik výpisů z farních matrik a kronik a vzpomínky pamětníků a tak se mů?e někomu zdát, ?e uvedené historie nejsou úplné. Ne, nejsou. Ale dnes u? s tím asi tě?ko něco uděláme.

Největ?í část práce jsem historii věnoval v letech 1980?82. Pak jsem historii odlo?il k ledu a o ?estnáct let později jsem se k ní opět vrátil. Mnoho se za tu dobu v Leči změnilo. Změnili se lidé, změnili se domy, změnil jsem se já, změnili jsme se my v?ichni.

Jak u? jsem řekl, předchozí stránky nejsou historickou studií. Mnoho věcí a faktů jsem vypustil a mnoho jiných, které by ve skutečně historické studii neměly místa, ponechal. Sna?il jsem se pouze o stručné, třeba to místy tak nevypadá, nastínění minulosti Leče. Minulosti, o které málokdo ví, ?e byla "docela zajímavá ".

Ka?dý originální nápad nebo informaci uvítám a velmi rád ji zařadím do těchto kapitol. Děkuji.

Praha, Leč, 1980-82, 1999

Josef Kozák,
19.04.2003

 


[ZPĚT ] - [ - Tiskni ] - [ - Pošli emailem ] - [ Přečteno (7738) ] - [ - KOmentar 296 příspěvků]

[ HISTORIE ] [ LEČ ] [ LOKÁLKA ] [ OKOLÍ ] [ SLAVNOSTI ]

HISTORIE

[ DOMY ] [ ?ELEZNICE ] [ JMÉNA ] [ MĚSTO ] [ MLÝNY ] [ ÚVOD ] [ VÁLKA ] [ VODA ] [ VODOVOD ]

Fotografie z archivu

Masopust Zadní Třebaň

VSTUP DO FOTOGALERIE

Dnes je Úterý 27.07.2021
svátek má Věroslav.

Přečtěte si další články z historie i současnosti...

Dopis od babičky - Milá maminko a tatínku, Pí?u Vám od babičky z Leče, kde...
Proč je Leč Leč - Kdysi dávno, někdy kolem roku 1360 vrátil se tehdej?í majitel...
Nohejbal 1999 - Batík Josef Bla?ek Josef Mu?stvo 5 Fürst Josef Sudík...

Nejčtenější články...

Vítejte v Leči - Pojďme a vydejme se spolu na dlouhou pout'....
Posvěceno jméno tvé - Po tom v?em co zde bylo vypsáno, po celé té...
Domy v Leči (1 - 30) - Historie domu čp.1 Nejstar?í zmínka je o...

Komentare clanku...

Vítejte v Leči Vítejte v Leči Vítejte v Leči Vítejte v Leči NA LETNÍCH SLAVNOSTECH TANČILY LABUTĚ

Nejhezci fotografie...

Oslavy 100 let místní trati

Copyright © 2005,
Všechna práva vyhrazena